Kontakt

Rekreační 2006/52, 708 00 Ostrava

Tel.: +420 606 226 533

info@pragmatech.cz

IČ: 17318645

IDDS: 8atifjk

č.ú.: 2002266653/2010